OBS!

I rådande Coronasituation har styrelsen beslutat att STÄLLA IN september månads Onsdag på Forum. Kostnaden för dina biljetter kommer att betalas tillbaka. För att klara det måste vi få veta om vi kan använda swich eller ditt bankkonto. Meddela oss vilket av alternativen vi ska använda. Maila till forum@koping.net eller sms:a till Leif Jansson 070-363 23 93 senast 15 september. 
OBS! HEMSIDAN AVSLUTAS 2020-09-30

______________________________________________